Phần mềm hóa đơn điện tử Koffi

Phần mềm hóa đơn điện tử Koffi

Tổng quan tính nănghóa đơn điện tử Koffi

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hoá đơn theo đúng Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC, và định dạng dữ liệu theo Quyết định 1450/QĐ-TCT; Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Hỗ trợ chuyển đổi hoá đơn điện tử từ Nghị định 51/2010/NĐ-CP sang Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Quản trị tình hình sử dụng hoá đơn của doanh nghiệp.

Hỗ trợ các chức năng nhập dữ liệu hàng loạt.

https://koffi.vn/

Chỉ 300.000 đồng / gói

Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí
088 6158855

cskh@itajsc.com

CUP – 100:  Gói 100 hóa đơn
Gói hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ. Chỉ áp dụng 01 lần duy nhất cho mỗi doanh nghiệp.

 

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?