Phần mềm Lập kế hoạch và quản lý sản xuất

Phần mềm Lập kế hoạch và quản lý sản xuất (ITA-MES):

Với nhiều tiện ích giúp Doanh nghiệp:

 • Xử lý hàng tồn kho, các đơn đặt hàng, quy trình sản xuất, vấn đề tài chính của hoạt động, hoạt động của công nhân,…
 • Số lượng nguyên vật liệu, thành phẩm/bán thành phẩm trong kho quá nhiều, cộng với những thông số chi tiết đi kèm làm tốn nhiều thời gian khi cần báo cáo, thống kê. Phần mềm giúp kiểm soát tồn kho sẽ giúp lưu trữ tất cả các dữ liệu của các mặt hàng và lưu trữ tất cả các hoạt động mua trong và ngoài doanh nghiệp.
 • Giảm chi phí nhân công.
 • Tin cậy về độ chính xác của hệ thống tự động.
 • Giảm rủi ro mất mát, thất thoát vật tư, kiểm soát tự động.
 • Đáp ứng việc mở rộng cho nhiều kho
 • CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG: 

  Giao diện thiết kế rõ ràng, đơn giản

Nhằm tiết kiệm thời gian và công sức cho khách hàng khi làm quen với phần mềm, ITA-MES đã thiết kế một giao diện đơn giản, với những thanh menu chức năng nằm bên trái và bên trên, nội dung chính sẽ được thể hiện bên phải. Cách trình bày này sẽ giúp khách hàng dễ tìm, dễ thao tác đối với từng module chức năng cần quản lý.

Quy trình quản lý sản xuất

I           Nhóm chức năng hệ thống

1          Thiết lập chung

2          Quản lý người dùng

3          Quản lý vai trò (phân quyền)

II          Đơn hàng

1          Khách hàng

2          Nhà cung cấp

III          Kế hoạch sản xuất

1          Lập kế hoạch sản xuất

–           Hiển thị danh sách kế hoạch sản xuất (dạng bảng), quản lý kế hoạch sản xuất

2          Hoạch định năng lực sản xuất

–           Hiển thị danh sách hoạch định năng lực sản xuất (dạng bảng), quản lý hoạch định năng lực sản xuất

3          Quản lý quy trình sản xuất

–           Hiển thị danh sách quy trình sản xuất (dạng bảng) , quản lý quy trình sản xuất

4          Quản lý công đoạn sản xuất

–           Hiển thị danh sách công đoạn sản xuất (dạng bảng) , quản lý công đoạn sản xuất

5          Quản lý đơn vị gia công ngoài

6          Quản lý hàng hóa: thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu

7          Quản lý định mức: thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu

IV         Nhóm thông tin sản xuất

1          Lệnh sản xuất

2          Tiến độ sản xuất

–           Hiển thị danh sách tiến độ sản xuất (dạng bảng)

–           Theo dõi chi tiết tiến độ sản xuất

–           Cập nhật tiến độ từng công đoạn

3          Xuất gia công

–           Hiển thị danh sách xuất gia công (dạng bảng)

–           Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm (theo tên) xuất gia công

–           Theo dõi chi tiết tiến độ xuất gia công

4          Nhập gia công

–           Hiển thị danh sách nhập gia công (dạng bảng)

–           Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm (theo tên) xuất gia công

–           Cập nhật tiến độ nhập hàng gia công

5          Đề nghị xuất vật tư

–           Hiển thị danh sách đề nghị xuất vật tư (dạng bảng)

–           Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm (theo tên) các đề nghị xuất vật tư

6          Tình hình xuất NVL

–           Thống kê tình hình xuất, dùng NVL theo lệnh sản xuất (dạng bảng)

V         Nhóm quản lý Kho

1          Quản lý Kho

–           Hiển thị danh sách kho (dạng bảng)

–           Xem danh sách số lượng hàng tồn trong kho

–           Import dữ liệu hàng trong kho hiện có vào hệ thống

2          Nhập kho

–           Hiển thị danh sách phiếu nhập kho (dạng bảng), quản lý phiếu nhập kho

3          Xuất kho

–           Hiển thị danh sách phiếu xuất kho (dạng bảng) ), quản lý phiếu xuất kho

4          Kiểm kê kho

–           Hiển thị danh sách phiếu kiểm kê kho (dạng bảng) ), quản lý phiếu kiểm kê kho

–           Lập bảng cân đối kho

VI          Báo cáo

–           Biểu đồ sản phẩm tạo thành theo thời gian

–           Biểu đồ tồn kho

–           Cảnh báo số lượng sản phẩm

–           Báo cáo doanh số theo ngày/tháng/năm

–           Thống kê danh sách khách hàng/nhà cung cấp/nhân viên

–           Lọc báo cáo theo điều kiện các trường thông tin

–           Xuất báo cáo thống kê ra excel theo điều kiện lọc

VII         Website Bán hàng

Thiết kế website bán hàng: liên kết với hệ thống bán hàng

Tính năng hệ thống:

 • Hệ thống hoạt động trên môi trường web truy xuất trực tiếp thông qua trình duyệt và các ứng dụng truy cập trực tiếp trên thiết bị di động.
 • Giao diện được trình bày khoa học, hợp lý và đảm bảo mỹ thuật hài hòa với mục đích của hệ thống.
 • Toàn bộ các dữ liệu thông tin cần quản lý, phải được lưu trong CSDL được mã hóa và phân quyền truy cập chặt chẽ.
 • Có cơ chế phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự số.
 • CSDL  có khả năng lưu trữ với dung lượng lớn trong thời gian lâu dài
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?