Phần mềm Lập kế hoạch và quản lý sản xuất

Phần mềm Lập kế hoạch và quản lý sản xuất (ITA-MES): Với nhiều tiện ích [...]

Phần mềm văn phòng điện tử cho doanh nghiệp

Một sản phẩm với mục tiêu tin học hóa quy trình quản lý văn bản [...]

Phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp ITA-ERP

Các phân hệ cơ bản của một phần mềm ERP điển hình có thể như [...]

Hệ thống quản lí phòng xét nghiệm ( QNLIS-GT )

1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QNLIS 1.1 Giới thiệu QNLIS (LIS System of Applied Research [...]

Hệ thống phần mềm quản lý & khai thác dữ liệu chẩn đoán hình ảnh ( QNPACS-GT )

1. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH QNPACS 1.1 Cơ hội và thách thức của việc ứng [...]

Phần mềm hóa đơn điện tử Koffi

Phần mềm hóa đơn điện tử Koffi Tổng quan tính nănghóa đơn điện tử Koffi [...]

Phần mềm quản lý tích điểm khách hàng và chăm sóc khách hàng

Phiên bản quản lý tích điểm khách hàng: 1. GIỚI THIỆU 1.1 Mục đích Phần [...]

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?