Hệ thống quản lí phòng xét nghiệm ( QNLIS-GT )

1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QNLIS

1.1 Giới thiệu

QNLIS (LIS System of Applied Research Institute for Science and

Technology) là hệ thống quản lí phòng xét nghiệm của Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ thuộc Trường Đại học Quy Nhơn. Hệ thống QNLIS là một giải pháp đầy đủ về quản lí và khai thác dữ liệu xét nghiệm nhằm kết nối thông tin và dữ liệu thu được từ máy xét nghiệm và hệ thống HIS một cách nhanh chóng và chính xác. Hệ thống QNLIS có khả năng kết nối với hầu hết các dòng máy xét nghiệm hiện có trên thị trường. Giải pháp của chúng tôi gồm Quản lí bệnh nhân, Quản lí thiết bị,

Quản lí nhân viên, Quản lí phiếu xét nghiệm, Quản lí kết quả xét nghiệm, Thống kê,  In sổ, …

Hệ thống có thể triển khai độc lập hoặc chạy tích hợp với hệ thống quản lí thông tin bệnh viện QNHIS hoặc các HIS khác trên thị trường. QNLIS cung cấp nhiều chuẩn giao tiếp như Webservice, HL7…

1.2 Các tính năng nổi trội của phần mềm quản lí phòng xét nghiệm QNLIS

Phần mềm quản lí phòng xét nghiệm có các tính năng nổi trội

1.2.1 Quản lí thông tin xét nghiệm

Phần mềm có tính năng cập nhật thông tin bệnh nhân, bệnh phẩm, chỉ định dịch vụ xét nghiệm riêng lẻ hoặc theo gói. Có thể điều chỉnh dịch vụ xét nghiệm theo từng loại máy xét nghiệm.

1.2.2 Tạo phiếu kết quả xét nghiệm

Phần mềm có tính năng tạo các phiếu kết quả theo mẫu như: xét nghiệm mỡ máu, xét nghiệm sinh hóa máu, xét nghiệm đường huyết, xét nghiệm đông máu, xét nghiệm công thức máu, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm nội tiết…

1.2.3 Nhận, lưu các kết quả xét nghiệm từ các máy xét nghiệm một cách tự động

Phần mềm có khả năng lưu trữ, tìm kiếm, thống kê thông tin về kết quả xét nghiệm. Nếu bệnh nhân làm xét nghiệm trên nhiều máy thì không cần in nhiều phiếu kết quả mà chỉ cần in 1 phiếu kết quả tổng hợp cho bệnh nhân.

1.2.4 Tối ưu, đơn giản hóa các hoạt động trong phòng xét nghiệm

Phần mềm này dễ sử dụng và đào tạo, giảm sử dụng giấy tờ, thực hiện xét nghiệm nhanh chóng hơn, sử dụng ít nhân lực hơn, nhờ đó giúp tăng hiệu quả và năng suất của phòng xét nghiệm.

Chi phí hợp lí, chất lượng cao, linh hoạt và dễ dàng tùy biến theo các yêu cầu riêng của từng đơn vị.

1.2.5 Tìm kiếm bệnh nhân, bệnh phẩm theo nhiều cách khác nhau

Phần mềm có khả năng lọc thông tin của bệnh nhân theo các trường khác nhau, bác sĩ có thể dễ dàng tìm thấy các thông tin của bệnh nhân qua ID, họ tên, CMND, mã vạch, trạng thái/tình trạng bệnh, thời gian làm xét nghiệm…

1.2.6 Cập nhật và quản lí kết quả xét nghiệm

Phần mềm có thể lấy kết quả tự động và cho phép điều chỉnh, trường hợp nằm ngoài mức cho phép sẽ báo kết quả bất thường và cho phép ghi chú (nhận xét, kết luận) kết quả. Sau khi có kết quả cuối cùng, phần mềm sẽ in kết quả theo mẫu và cho phép kết xuất ra file word, pdf, excel.

1.2.7 Báo cáo thống kê

Phần mềm có khả năng thống kê linh hoạt các báo cáo như: sổ xét nghiệm đông máu, sổ xét nghiệm giải phẫu bệnh, sổ xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét, sổ xét nghiệm HIV,…. Ngoài ra tính năng báo cáo còn bao gồm thống kê danh sách tiếp nhận bệnh nhân, bệnh phẩm, danh sách thực hiện xét nghiệm và thống kê tổng hợp xét nghiệm…

1.2.8 Quản trị hệ thống

Phần mềm được tích hợp tính năng quản trị người dùng, tính năng này cho phép admin có quyền tạo mới, đổi mật khẩu hay phân quyền người dùng. Chức năng quản lí danh mục như chỉ số xét nghiệm, dịch vụ xét nghiệm, thiết bị xét nghiệm, khoa phòng,…

1.2.9 Khả năng tùy biến, tích hợp với nhiều phần mềm HIS khác nhau

Hệ thống có thể triển khai độc lập hoặc chạy tích hợp với hệ thống quản lí thông tin bệnh viện QNHIS hoặc các HIS khác trên thị trường.

1.2.10 Trao đổi dữ liệu an toàn

Hệ thống có thể trao đổi dữ liệu với các hệ thống thông tin bệnh viện hoặc phòng khám (HIS) hay các hệ thống khác thông qua cơ sở dữ liệu dùng chung.

1.2.11 QNLIS có thể kết nối tự động với hầu hết các máy xét nghiệm trên  thị trường

Mỗi máy tính cài đặt QNLIS có thể kết nối đồng thời với 24 máy xét nghiệm

qua cổng serial và kết nối không giới hạn máy xét nghiệm qua  cổng Ethernet…

2. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG

 

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?